Fireglitch är en duo bestående av de två eldartisterna Frida och Henrik Tynnhammar. De har mångårig erfarenhet av shower för företag, föreningar och privatpersoner i både Sverige och utomlands.